Jakie zajęcia oferuje prywatne przedszkole?

Prywatne przedszkole może oferować wiele zajęć rozwijających talenty dziecka, są to na przykład:

  • zajęcia muzyczne,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia językowe,
  • zajęcia sportowe,
  • zajęcia tańca.